HÓA CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ ỔN ĐỊNH PH ĐƯỜNG HƠI BW 9004

BW 9004 là hỗn hợp các hợp chất amin được dùng để điểu chỉnh pH của hơi nước ngưng tụ và hạn chế ăn mòn đường ống dẫn hơi.

  • GIỚI THIỆU

BW 9004 là hỗn hợp các hợp chất amin được dùng để điểu chỉnh pH của hơi nước ngưng tụ và hạn chế ăn mòn đường ống dẫn hơi.

  •     Tính chất:

Cảm quan                   : Chất lỏng không màu.

pH, 1%                        : 11 - 13

Tỷ trọng                      : 0.5 - 1.05

  • ỨNG DỤNG

Đối với hơi nước lò, liều lượng sử dụng sản phẩm BW 9004 tùy thuộc vào nồng độ O2, CO2 hòa tan trong hơi nước. BW 9004 sẽ được pha loãng với nước sạch và được bơm vào hệ thống cùng với các hóa chất bảo trì khác.

  • LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

Kiểm soát pH nước ngưng.

Hạn chế ăn mòn lò hơi do có mặt của CO2.

Sản phẩm lỏng dễ sử dụng.

Sản phẩm liên quan

© Copyright by caucanlohoi.com Designed by Viễn Nam
image