MỰC NƯỚC GIẢ TRONG LÒ HƠI


 

Hiện tượng mực nước giả là hiện tượng mực nước báo ở ống thủy không đúng với mực nước ở trong lò, mực nước giả có thể là cạn nước giả hoặc đầy nước giả.

Nguyên nhân của hiện tượng báo nước giả là do các đường ống nước, hơi thông ra ống thuỷ bị tắc nghẽn làm cho ống thủy không phải ánh đúng mực nước trông lò. Thực ra nước trong nồi hơi còn đủ mức bình thường, nhưng cũng có trường hợp ngược trở lại: thực tế trong nồi hơi đã xuống thấp quá mức, hoặc cao quá mức. 

Để khắc phục hiện tượng cặn nước giả tạo công nhân đốt lò phải nhìn mức nước ở ống thuỷ liên tục và phải thường thấy mặt nước trong ống thuỷ rung rinh, lên xuống chút ít, khi thấy mặt nước trong ống thuỷ đứng im lâu, phải kiểm tra mực nước thực tế nồi hơi bằng cách thông rửa ống thuỷ.

Thông tin liên quan

© Copyright by caucanlohoi.com Designed by Viễn Nam
image