pH NƯỚC CẤP SOFTENER CAO CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠT NHỰA KHÔNG?


Tiêu chuẩn pH nước cấp cho hệ thống làm mềm nằm trong khoảng 6.5-8.5. pH cao hơn hay thấp hơn giới hạn chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp lò, còn về mặt hóa học thì không ảnh hưởng đến hạt nhựa, vì hạt nhựa Cation có thể hoạt động tốt trong khoảng pH từ 1-14. Tuy nhiên nước cấp có pH >8.5 sẽ gây hiện tượng kết tủa lắng đối với nguồn nước có độ cứng >150mg/l hoặc TDS >500mg/l. Kết tủa lắng này sẽ bao quanh các hạt nhựa làm giảm diện tích tiếp xúc, ngăn cản sự trao đổi ion vì vậy sẽ làm giảm hiệu quả xử lý độ cứng. 

Để khắc phục trường hợp này cần sử dụng bộ Control pH để kiểm soát pH nằm trong giới hạn 6.5-8.5, tốt nhất là kiểm soát pH ở 7-7.5. Trong phương án này chúng ta nên sử dụng dung dịch H2SO4 10% để châm vào kiểm soát pH, thay vì dùng HCl sẽ làm tăng hàm lượng Cl-  trong nước lò hơi, gây ăn mòn lò hơi. 

Đối với hạt nhựa đã bị kết tủa bám cần rửa hạt nhựa bằng dung dịch muối 20% và ATMP 10% để làm sạch hạt nhựa. 

Thông tin liên quan

© Copyright by caucanlohoi.com Designed by Viễn Nam
image