CÁCH XỬ LÝ DUNG DỊCH TẨY LÒ HƠI CŨ

Dung dịch tẩy rửa lò hơi cũ thành phần chính là axit, vì vậy nếu xả bỏ trực tiếp ra ngoài môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh vật. Vì vậy dung dịch tẩy rửa cần được xử lý trước khi thải bỏ. Dung dịch tẩy sau khi phản ứng với cáu cặn vẫn còn 1 lượng axit trong dung dịch vì vậy pH rất thấp, theo nguyên tắc thì có thể dùng NaOH để trung hòa axit theo phương trình:

NaOH + HCl -> NaCl +H2O

Tuy nhiên việc NaOH trung hòa sẽ tốn kém chi phí, vì vậy để tiết kiệm chi phí có thể sử dụng đá vôi để trung hòa, theo phương trình:

CaCO3 + HCl -> CaCl + H2O + CO2

Dung dịch sau khi trung hòa axit có thể dẫn về bể xử lý nước thải thải xử lý bằng phương pháp keo tụ lắng như nước thải thông thường. 

Thông tin liên quan

© Copyright by caucanlohoi.com Designed by Viễn Nam
image