SỰ CỐ BƠM HỆ THỐNG LÀM MỀM BƠM KHÔNG LÊN NƯỚC


Bơm hệ thống làm mềm không lên nước là sự cố ít gặp tuy nhiên không kiểm tra và phát hiện kịp thời có thể gây cháy bơm, cạn nước bồn cấp cho lò hơi nguy hiểm đến an toàn lò hơi. 

Biểu hiện của hiện tượng này là mở van nước đầu ra không có nước hoặc nước ít, đồng hồ áp không lên, sờ bơm nóng hơn bình thường. 

Nguyên nhân của hiện tượng này ngoài do bồn cấp nước cạn ( không xét tới), trường hợp bồn nước cấp vẫn đầy nhưng bơm vẫn quay mà nước không lên nguyên nhân  đường ống hút bơm đã bị hiện tượng “e gió”.

Phương án khắc phục: 

Tắt bơm

Mở van xả cho không khí thoát ra ngoài

Kiểm tra khắc phục rò rỉ, mối nối từ vị trí ống hút bồn chứa tới bơm

Sau khi kiểm tra khắc phục xong mở bơm hoạt động lại bình thường. 

Thông tin liên quan

© Copyright by caucanlohoi.com Designed by Viễn Nam
image