SOFTENER ĐỊNH KỲ BAO LÂU TÁI SINH LÀ HỢP LÝ

Softener với nhiệm vụ làm mềm nước cấp cho lò hơi tuy nhiên sau thời gian hoạt động hạt nhựa sẽ “ngậm” đầy các ion gây độ cứng và không còn khả năng trao đổi ion, làm nước mềm không đạt yêu cầu cấp cho lò hơi. Khi đó ta cần dùng dung dịch để tái sinh hạt nhựa, thường dùng dung dịch muối ăn (NaCl), vừa an toàn vừa tiết kiệm. 

Để xác định thời gian cần cài đặt để tái sinh định kỳ, ta cần theo dõi thực tế từ lúc hoạt động tới khi độ cứng nước mềm không đạt là bao lâu để cài đặt chính xác. (Cách kiểm tra độ cứng có thể dùng phương pháp chuẩn độ, hoặc hóa chất thử nhanh) Ví dụ thời gian hoạt động khoảng 4 ngày thì ta có thể cài định kỳ 3 ngày tái sinh.

Việc theo dõi để cài đặt thời gian tái sinh định kỳ như trên nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và tránh gây lãng phí. Ví dụ thay vì cài 3 ngày ta cài 1 ngày hoặc 2 ngày thì trong thời gian nước mềm đạt nhưng vẫn tái sinh, như vậy gây lãng phí điện, nước và muối tái sinh. Nếu ta cài 4 ngày hoặc 5 ngày thì đến lúc nước mềm không đạt độ cứng sẽ đi vào lò hơi và gây cáu cặn như vậy sẽ không đảm bảo hiệu quả của softener.

Thông tin liên quan

© Copyright by caucanlohoi.com Designed by Viễn Nam
image